Tôi muốn giới thiệu ứng dụng AMIS.VN cho bạn bè thì làm thế nào?

  • Vào menu Còn nữa.
  • Chạm vào Giới thiệu cho bạn.

khac_gioithieu_01a

  • Chọn chia sẻ thông qua ứng dụng nào: tin nhắn (SMS), Gmail, Messenger, Facebook…

2017_04_04_15.58.29

  • Sau khi chọn ứng dụng, chương trình sẽ hiển thị sẵn nội dung giới thiệu để gửi cho bạn bè thông qua ứng dụng vừa chọn. Có thể sửa lại nội dung giới thiệu (nếu cần).

2017_04_04_15.59.04

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự