Tôi muốn ẩn một bài viết nào đó khỏi bảng tin thì làm thế nào?

  • Vào menu Bảng tin.
  • Chọn bài viết muốn ẩn đi.
  • Chạm vào biểu tượng icon_muiten.

bangtin_anbaiviet_01

  • Chạm vào Ẩn bài viết.

bangtin_anbaiviet_02

  • Chọn Chỉ ẩn bài viết này. Sau khi thực hiện xong bài viết này sẽ không hiển thị trên màn hình Bảng tin nữa.

bangtin_anbaiviet_03

Lưu ý: Chương trình chỉ mới hỗ trợ tính năng này trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự