Làm thế nào để tra cứu và xem thông tin của nhân viên?

  • Tra cứu thông tin nhân viên.
    • Vào menu Danh bạ.

Tra cu thong tin 1

    • Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm (Theo số điện thoại, email cơ quan, mã nhân viên, tên nhân viên, đơn vị công tác), chương trình sẽ hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.

Tra cu thong tin 2

  • Chạm vào nhân viên để xem thông tin.

Tra cu thong tin 3

Lưu ý: Trường hợp người dùng là Nhân sự hoặc được phân quyền sử dụng phân hệ Hồ sơ trên AMIS.VN thì sẽ xem được thêm các thông tin của nhân viên thuộc cơ cấu tổ chức mà người dùng được phân quyền.

    • Chạm Xem thêm hồ sơ nhân viên.

Tra cu thong tin 4

    • Chạm vào thông tin muốn xem.

Tra cu thong tin 5

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự