Làm thế nào để gửi góp ý cho nhà phát triển?

  • Vào menu Còn nữa, chọn Góp ý với nhà phát triển.

ConNua

  • Tại mục Bạn muốn góp ý với chúng tôi điều gì? nhấn biểu tượng icon_muiten để chọn loại nội dung góp ý.

Artboard 1

  • Nhập nội dung góp ý.
  • Nhấn Gửi.

FeedBack

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự