Làm thể nào để gửi email cho nhiều nhân viên cùng lúc?

  • Vào menu Danh bạ, chạm vào biểu tượng icon_chonnhieu (hoặc chạm vào chức năng Chọn đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

DanhBa

  • Tích chọn các nhân viên muốn gửi email hoặc nhấn biểu tượng icon_muiten để chọn tất cả nhân viên trong danh sách.
  • Nhấn Tiếp tục.

danhba_guiemail

  • Chọn Gửi mail, sau đó tiếp tục thực hiện các thao tác gửi email trên điện thoại.

chon_guiemail

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự