Làm thế nào để đăng chia sẻ, sáng kiến?

  • Vào menu Bảng tin, chạm vào ô Bạn muốn chia sẻ điều gì?, xuất hiện màn hình Chia sẻ thông tin.

bangtin_01

  • Chọn loại tin muốn đăng là Chia sẻ hay Sáng kiến.
  • Nhập nội dung cần đăng.

bangtin_02

  • Chạm vào mục Chia sẻ với, xuất hiện màn hình Cơ cấu tổ chức.
  • Chọn đơn vị muốn chia sẻ thông tin.

bangtin_03

  • Nhấn Gửi để đăng bài chia sẻ, sáng kiến.

bangtin_04

Lưu ý: Để sửa, xóa bài viết đã đăng, chạm vào biểu tượng icon_muiten trên bài viết và chọn chức năng tương ứng.

bangtin_05

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự