Tôi muốn xóa tin nhắn bị gửi nhầm khi đang trò chuyện (chat) với đồng nghiệp thì làm thế nào?

Tính năng đang phát triển

Trên màn hình nội dung chat, chạm và giữ vào tin nhắn muốn xóa.

Chạm vào Xóa.

5.2

Chạm vào , chương trình sẽ xóa tin nhắn vừa chọn khỏi cuộc trò chuyện.

5.3

Lưu ý: Có thể xóa tin nhắn của đồng nghiệp khỏi cuộc trò chuyện, tuy nhiên trên ứng dụng của đồng nghiệp vẫn hiển thị nội dung tin nhắn đã xóa.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự