Tôi muốn tra cứu tồn kho vật tư, hàng hóa thì làm thế nào?

Chức năng này cho phép bạn tra cứu nhanh tồn kho của các vật tư, hàng hóa bằng cách gõ vào tên hàng hoặc mã hàng để tìm kiếm. Khi xem chi tiết 1 hàng hóa thì có thể xem được tồn trên từng kho của mặt hàng đó

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự