Tôi muốn tra cứu số dư các tài khoản kế toán thì làm thế nào?

Chức năng này cho phép bạn tra cứu nhanh số dư của các tài khoản bằng cách gõ vào số tài khoản để tìm kiếm

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự