Tối muốn tìm khách hàng, cập nhật trạng thái giao dịch và ghi nhận phản hồi của khách hàng trong chiến dịch thì làm thế nào?

1. Cho phép tra cứu danh sách khách hàng trong chiến dịch

2. Cập nhật tình trạng giao dịch và ghi nhận phản hồi của khách hàng.

3. Thực hiện gửi SMS, Email, gọi điện cho khách hàng

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự