Tôi muốn thay đổi mã bảo vệ khi mở phần mềm AMIS.VN thì vào đâu?

  • Vào menu Còn nữa, chọn Thiết lập.

MBV4-1

  • Chọn phần Mã bảo vệ.

MBV4-2

  • Chạm vào Đổi mã bảo vệ.

MBV4-3

  • Nhập mã bảo vệ cũ, sau đó nhập 2 lần mã bảo vệ mới.

MBV4-4

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự