Tôi muốn lưu tên nhân viên trong danh bạ không dấu thì làm thế nào?

  • Vào menu Còn nữa, chạm vào Thiết lập.

  • Chạm vào Thêm danh bạ.

  • Tại mục Bỏ dấu, chạm vào biểu tượng icon_gat_ios.

Nội dung này hữu ích?