Thay đổi giao diện module tổng quan giúp người dùng có thể thao tác nhanh hơn

1. Mục đích

Giúp người dùng có thể thao tác nhanh hơn trên giao diện module Tổng quan
2. Chi tiết thay đổi
  • Thay đổi cách hiển thị biểu đồ: Tên biểu đồ, Thông tin biểu đồ, Mầu biểu đồ
  • Biểu đồ doanh số

+ Bổ sung tham số Năm ngoài màn hình xem báo cáo doanh số Theo thời gian

+ Cho phép người dùng lựa chọn tham số khoảng thời gian ngay ngoài biểu đồ doanh số Theo đơn vị hoặc sản phẩm

  • Báo cáo tình hình tài chính

+ Cho phép người dùng chọn tham số Kỳ báo cáo ngay ngoài biểu đồ nhưng bỏ tham số Tùy chọn

 

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự