Làm thế nào để xem được thông tin về các lần góp ý với nhà phát triển?

  • Vào menu Còn nữa.
  • Chạm vào Lịch sử góp ý.

khac_lichsugopy01

  • Chương trình sẽ hiển thị thông tin lịch sử phản hồi.

2017_04_05_08.41.25

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự