Làm thế nào để viết lời chúc mừng sinh nhật lên trang cá nhân của đồng nghiệp?

  • Vào menu Còn nữa, chạm vào Sinh nhật.

all

  • Chương trình sẽ hiển thị danh sách các nhân viên có sinh nhật trong ngày.
  • Viết lời chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp, sau đó chạm vào Gửi.

3.1

  • Lời chúc mừng sẽ được hiển thị lên trang cá nhân của đồng nghiệp.

3.2

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự