Làm thế nào để tra cứu công nợ với các nhà cung cấp?

Chức năng này cho phép bạn tra cứu nhanh công nợ của các nhà cung cấp bằng cách gõ vào tên nhà cung cấp, mã nhà cung cấp hoặc mã số thuế để tìm kiếm

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự