Làm thế nào để tra cứu công nợ của nhân viên?

Chức năng này cho phép bạn tra cứu nhanh công nợ của các nhân viên bằng cách gõ vào tên nhân viên hoặc mã nhân viên để tìm kiếm

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự