Làm thế nào để tra cứu công nợ của khách hàng?

Chức năng này cho phép bạn tra cứu nhanh công nợ của khách hàng bằng cách gõ vào tên khách hàng, mã khách hàng hoặc mã số thuế để tìm kiếm

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự