Làm thế nào để thêm được tin nhắn mẫu?

  • Vào menu Còn nữa, chọn Thiết lập.

  • Chạm vào Mẫu tin nhắn.

  • Chạm vào biểu tượng  icon_daucong, để thêm mẫu tin nhắn mới.

  • Chọn loại mẫu

  • Nhập tên mẫu và nội dung tin nhắn mẫu, có thể chèn thông tin người nhận theo cú pháp @ten, @hovaten, @danhxung.
  • Nhấn Cất.

  • Tin nhắn mẫu tạo mới sẽ được hiển thị trên màn hình danh sách Mẫu tin nhắn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự