Làm thế nào để gửi tin nhắn cho từng nhân viên

  • Vào menu Danh bạ, chọn nhân viên cần gửi tin nhắn.

  • Chạm vào biểu tượng (Trường hợp nhân viên có nhiều số điện thoại, chọn số điện thoại muốn gửi tin nhắn.)

  • Nếu muốn soạn tin nhắn mới thì nhập nội dung tin nhắn và có thể chèn thông tin người nhận theo cú pháp @ho, @ten, @hovaten, @danhxung, sau đó chạm vào Gửi hoặc chạm vào biểu tượng .

  • Nếu muốn sử dụng mẫu tin nhắn thì chạm Tin nhắn mẫu, chọn mẫu tin nhắn muốn gửi, sau đó chạm Gửi.

Lưu ý: Có thể thiết lập các tin nhắn mẫu tại đây.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự