Làm thế nào để lưu thông tin của nhân viên vào danh bạ điện thoại?

  • Vào menu Danh bạ, chọn nhân viên muốn lưu thông tin vào danh bạ điện thoại.

  • Chạm vào Thêm danh bạ, chương trình sẽ tự động lưu thông tin của nhân viên vào danh bạ điện thoại.

Lưu ý:

  • Trường hợp đang tắt quyền truy cập vào danh bạ, chương trình sẽ hiển thị thông báo Cho phép AMIS.VN truy cập vào danh bạ điện thoại của bạn? Chạm vào Cho phép để lưu thông tin vào danh bạ.
  • Với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, sau khi chạm vào Cho phép cần vào mục Danh bạ hoặc Contact, chạm vào biểu tượng icon_gat_ios để mở quyền truy cập vào danh bạ điện thoại.

CD4ED2A9-A122-4E1E-8197-C51B299A5772

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự