Làm thế nào để tạo mới thông tin và sinh cơ hội từ khách hàng tiềm năng?

1. Tra cứu, tạo mới và cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng

2. Thực hiện gửi SMS, Email, gọi điện cho khách hàng tiềm năng

3. Sinh cơ hội từ khách hàng tiềm năng

3.1 Nhấn xem chi tiết một khách hàng tiềm năng

3.2 Kéo thanh cuộn xuống dưới cùng và nhấn Sinh cơ hội.

3.3 Khai báo thông tin cơ hội và nhấn Cất để lưu thông tin

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự