Làm thế nào để mở phần mềm AMIS.VN sau khi bật chức năng sử dụng mã bảo vệ?

  • Trường hợp không thiết lập xác thực bằng vân tay, nhập mã bảo vệ để truy cập phần mềm.

MBV3-1

  • Trường hợp có thiết lập xác thực bằng vân tay, xác nhận vân tay để truy cập phần mềm.

MBV3-2

Lưu ý:

  • Trường hợp xác thực bằng vân tay 3 lần liên tiếp không được thì phần mềm chuyển về giao diện nhập mã bảo vệ và ẩn chức năng Mở khóa bằng vân tay.
  • Trường hợp nhập mã bảo vệ sai 5 lần liên tiếp thì tài khoản sẽ bị khóa 10 phút.

MBV3-3

  • Còn nếu không nhớ mã bảo vệ thì có thể gỡ phần mềm AMIS.VN ra và cài lại để sử dụng tiếp.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự