Làm thế nào để gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cùng lúc nhiều đồng nghiệp?

Cách 1: Chúc mừng từ danh sách nhân viên có sinh nhật.

  • Vào menu Còn nữa, chạm vào Sinh nhật.

  • Chương trình sẽ hiển thị danh sách các nhân viên có sinh nhật trong ngày.
  • Chạm vào biểu tượng icon_chonnhieu (hoặc chạm vào chức năng Chọn đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

  • Chọn các đồng nghiệp muốn gửi tin nhắn, sau đó chạm vào biểu tượng icon_sms (hoặc Gửi tin nhắn SMS).
    • Có thể thêm nhân viên vào danh bạ bằng cách chạm vào biểu tượng  (hoặc Thêm vào danh bạ).

  • Sau đó thực hiện gửi tin nhắn như thông thường.

Cách 2: Chúc mừng sinh nhật trên giao diện Bảng tin 

  • Vào menu Bảng tin, chạm vào biểu tượng , sau đó thực hiện tương tự như Cách 1.

   

Lưu ý: Thông tin sinh nhật trên Bảng tin chỉ hiển thị khi có nhân viên sinh nhật trong ngày.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự