Làm thế nào để đánh giá ứng dụng AMIS.VN?

  • Vào menu Còn nữa.
  • Chạm vào Đánh giá ứng dụng, xuất hiện giao diện chợ ứng dụng.

khac_danhgiaungdung_01

  • Xếp hạng ứng dụng bằng cách gắn sao cho ứng dụng.

khac_danhgiaungdung_02

  • Để bày tỏ ý kiến cá nhân, viết đánh giá ứng dụng.

khac_danhgiaungdung_03

  • Chạm vào Gửi.

khac_danhgiaungdung_04

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự