Làm thế nào để bật/tắt chức năng xác thực bằng vân tay khi mở phần mềm AMIS.VN?

  • Vào menu Còn nữa, chọn Thiết lập.

MBV2-1

  • Chọn phần Mã bảo vệ.

MBV2-2

  • Chạm vào biểu tượng 2017-05-26_10-43-11 để bật chức năng hoặc chạm vào biểu tượng 2017-05-26_10-42-56 để tắt chức năng xác thực bằng vân tay.

MBV2-3

Lưu ý:

  • Chức năng xác thực bằng vân tay chỉ sử dụng được trên các thiết bị có hỗ trợ xác thực bằng vân tay và người dùng đã thiết lập xác thực vân tay để mở khóa thiết bị.
  • Sử dụng vân tay đã thiết lập mở khóa thiết bị để mở phần mềm AMIS.VN.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự