Làm thế nào để bật/tắt chức năng sử dụng mã bảo vệ khi mở phần mềm AMIS.VN?

 • Vào menu Còn nữa, chọn Thiết lập.

MBV1-1

 • Chọn phần Mã bảo vệ.

MBV1-2

 • Bật chức năng sử dụng mã bảo vệ.
  • Chạm vào biểu tượng 2017-05-26_10-43-11

MBV1-3

  • Nhập 2 lần mã bảo vệ mới, mã bảo vệ phải là 4 ký tự số.

MBV1-4

Lưu ý: Sau khi bật chức năng sử dụng mã bảo vệ thành công, phần mềm sẽ cho phép sử dụng chức năng Xác thực bằng vân tay Đổi mã bảo vệ.

 • Tắt chức năng sử dụng mã bảo vệ.
  • Chạm vào biểu tượng 2017-05-26_10-42-56

MBV1-5

  • Nhập mã bảo vệ đã thiết ở trên.

MBV1-6

Lưu ý:

  • Phần mềm chỉ cho phép tắt chức năng bằng cách nhập mã bảo vệ và không tắt được bằng cách xác thực vân tay.
  • Khi tắt chức năng sử dụng mã bảo vệ thì phần mềm cũng tắt luôn chế độ xác thực bằng vân tay.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự