Cải tiến giao diện Module Còn nữa

  1. Mục đích: Sắp xếp lại thứ tự các nghiệp vụ, giúp người dùng trải nghiệm tốt hơn
  2. Chi tiết thay đổi: Đổi lại thứ tự và gom lại nhóm các nghiệp vụ, như hình dưới đây:

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự