Cải tiến chức năng Gửi thiệp sinh nhật

  1. Mục đích

– Lưu lại những thông báo về lời chúc mừng sinh nhật để xem lại trong ngày.

– Với người dùng chưa sử dụng Amis Mobile thì gửi email thông báo đồng thời mời người sử dụng Amis mobile.

     2. Chi tiết thay đổi

  •      Đối với người dùng đã cài app Amis Mobile

–  Khi có người gửi lời cảm ơn từ thiệp mà người dùng đã gửi thì hiện thị thông báo trên quả chuông

 

–   Khi click vào thông báo thì hiển thị toàn bộ thiệp sinh nhật có lời cảm ơn đã được gửi tới người dùng

Lưu ý: Thông báo chỉ lưu trữ trong ngày, hết ngày tự động xóa thông báo của ngày đó.

  • Đối với người dùng chưa cài app Amis Mobile

–  Khi có người gửi thiệp sinh nhật đến cho người dùng mà người dùng chưa sử dụng AMIS MOBILE thì hệ thống gửi email thông báo đến cho người dùng được nhận thiệp.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự