Tổng quan

Kể từ phiên bản R29, ứng dụng AMIS.VN Mobile cho phép khách hàng xem nhanh các báo cáo tổng quan về doanh số, nhân sự , tình hình tài chính trên tab Tổng quan.