Thông báo

Hướng dẫn cách xem các thông báo từ hệ thống trên phần mềm AMIS.VN Mobile.