R28

Cho phép thống kê cơ hội theo nguồn khách hàng nhằm đánh giá được số lượng cơ hội bán cho KH mới và số lượng cơ hội từ KH cũ. Cho phép nhân viên kinh doanh tra cứu được thông tin khách hàng bằng SĐT, MST trên AMIS CRM Mobile […]

R27

1. Khi vào tác tính năng/nghiệp vụ chưa mua, ứng dụng thông báo cho người dùng biết để mua thêm nghiệp vụ. 2. Cho phép nhân viên tham đăng ký gia từng buổi học trong mỗi khóa đào tạo. Xem hướng dẫn thao tác tại đây. 3. Nhân viên QLTS […]

R26

1. Cho phép xem chi tiết các khoản doanh thu, giảm trừ doanh thu, chi phí trên báo cáo Tổng hợp tình hình tài chính. Xem hướng dẫn thao tác tại đây. 2. Cho phép trả lời bình luận và nhận thông báo về bình luận trên các bài viết của […]

R25

1. Thêm mới Tôi muốn kiểm đếm tài sản thì làm thế nào? Xem hướng dẫn thao tác tại đây. 2. Thêm mới Tôi muốn kiểm kê tài sản thì làm thế nào? Xem hướng dẫn thao tác tại đây. 3. Thay đổi luồng chúc mừng sinh nhật nhiều nhân viên trên […]

R24

1. Thêm mới danh sách các vật tư hàng hóa sắp hết hạn sử dụng, quá hạn sử dụng: Giúp Giám đốc biết được VTHH nào sắp hết hạn và VTHH nào quá hạn. Xem hướng dẫn thao tác tại đây. 2. Không hiển thị số liệu đối với các Tháng/Quý/Năm trong […]