Cho phép nhận được thông báo khi có bài viết, nội dung chia sẻ mới… của 1 nhân viên khác trong công ty mà người dùng quan tâm

Mục đích: Giúp người dùng nhận được thông báo khi 1 nhân viên khác trong công ty viết bài, chia sẻ thông tin,… Chi tiết thay đổi: Cho phép nhận được thông báo khi có bài viết, nội dung chia sẻ mới… của 1 nhân viên khác trong công ty […]

Không cho phép nhân viên phản hồi về lương khi nhân sự đã chuyển trả lương và quá thời gian ghi nhận mà nhân viên chưa xác nhận lương

Mục đích: Giúp nhân sự không cần phải nhận thông báo trong những trường hợp nhân viên không phản hồi lại ý kiến của Nhân sự trên bảng lương. Chi tiết thay đổi: Trường hợp nhân sự cho phép nhân viên phản hồi về lương nhưng khi lương đã chuyển […]

Cải tiến trải nghiệm trên AMIS.VN Mobile

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản AMIS.VN Mobile R29, ứng dụng cải tiến trải nghiệm trên ứng dụng. Cụ thể: Khi người dùng thích bài viết, điện thoại rung biểu tượng  và rung máy. Lưu ý: Tính năng này cải tiến trên thiết bị Android và iOS Điện […]