Làm thế nào để nhắn tin cho nhiều nhân viên cùng lúc?

Vào menu Danh bạ, chạm vào biểu tượng  (hoặc chạm vào chức năng Chọn đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS). Tích chọn các nhân viên muốn gửi tin nhắn hoặc chạm biểu tượng , sau đó nhấn Chọn hết để chọn tất cả nhân viên trong danh sách. Chạm vào Tiếp tục. […]

Làm thế nào để thêm được tin nhắn mẫu?

Vào menu Còn nữa, chọn Thiết lập. Chạm vào Mẫu tin nhắn. Chạm vào biểu tượng  , để thêm mẫu tin nhắn mới. Chọn loại mẫu Nhập tên mẫu và nội dung tin nhắn mẫu, có thể chèn thông tin người nhận theo cú pháp @ten, @hovaten, @danhxung. Nhấn Cất. Tin nhắn mẫu tạo mới […]

Làm thế nào để đăng chia sẻ, sáng kiến?

Vào menu Bảng tin, chạm vào ô Bạn muốn chia sẻ điều gì?, xuất hiện màn hình Chia sẻ thông tin. Chọn loại tin muốn đăng là Chia sẻ hay Sáng kiến. Nhập nội dung cần đăng. Chạm vào mục Chia sẻ với, xuất hiện màn hình Cơ cấu tổ chức. Chọn đơn vị muốn chia […]