Làm thế nào để nộp đơn xin nghỉ?

Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ. Chọn phần Nộp đơn, sau đó chạm vào biểu tượng  (hoặc chạm vào Nộp đơn đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS) để lập đơn xin nghỉ. Nhập thời gian nghỉ bằng cách chạm vào thông tin thời gian Từ ngày (hoặc Đến ngày), sau […]