R33

Kể từ phiên bản R33, ứng dụng AMIS.VN Mobile sẽ có một số cải tiến