Cho phép khách hàng truy cập trực tiếp các đường link được gắn trên các bản tin được chia sẻ trên Amis Mobile

      1. Mục đích Cho phép người dùng nhấn và truy cập đường link được gắn trên các bản tin       2. Chi tiết thay đổi Từ bản R39 trở về trước: Trên bản tin có các đường link lại hiển thị dưới dạng text và người dùng phải […]

Cải tiến chức năng Gửi thiệp sinh nhật

Mục đích – Lưu lại những thông báo về lời chúc mừng sinh nhật để xem lại trong ngày. – Với người dùng chưa sử dụng Amis Mobile thì gửi email thông báo đồng thời mời người sử dụng Amis mobile.      2. Chi tiết thay đổi     […]